Centrul de Servicii Sociale „Sfântul Vasile cel Mare” Cluj-Napoca

Centrul a fost înfiinţat în anul 1996 cu scopul de a oferi servicii specializate pentru prevenire şi recuperarea din abandon şcolar pentru 40 de copii din mun. Cluj Napoca.

De atunci până în prezent, centrul a răspuns permanent la nevoile identificate în comunitate dezvoltând o serie de servicii complexe atât în domeniu social prin proiectele sociale cît şi în domeniul educaţional prin proiecte educaţionale.

Scop

Creşterea calităţii vieţii morale şi materiale a persoanelor din comunitate prin dezvoltarea de proiecte sociale şi educaţionale.

PROIECTE

Proiecte sociale:

  • Centrul de Zi – Şcoala Christiana
  • Proiect Burse Şcolare
  • Cantina Socială „Sfântul Arhidiacon Ştefan”
  • Proiect Solidaritatea Creştină

Proiecte educative:

  • Proiect Meditaţii Şcolare
  • Centru Comunitar de Tineret
  • Şcoala Gimnazială Christiana